Wat valt onder de beschermde status van een monument?

Een monumentenstatus heeft betrekking op het gehele pand, ook eventuele latere aanbouwen of uitbreidingen. Zowel de monumentale als de niet monumentale onderdelen vallen juridisch onder de beschermde status. Dit betekent echter niet dat alles moet worden gehandhaafd. Een actuele waardebepaling kan worden uitgevoerd om nader te bepalen welke onderdelen monumentaal zijn en welke niet. Hiervoor kunt u terecht bij de lokale monumenteninstanties of een architectuur- of bouwhistorisch bureau.