Verantwoording

De Toolkit duurzaam erfgoed is samengesteld door het adviesbureau OOMAdvies in opdracht van de provincie Gelderland. Het doel van de toolkit is lokale overheden, particulieren en andere betrokken partijen inzicht te geven in verantwoorde oplossingen om het energieverbruik van historische panden te verlagen. Hiermee wil de provincie duurzame initiatieven stimuleren. Met alleen restauratie en onderhoud is het niet altijd mogelijk om monumenten te behouden. Daarom zet de provincie in op het duurzaam gebruik van monumenten. Het verminderen van het energieverbruik van monumenten, levert een kostenvoordeel op wat de instandhouding van monumenten ten goede komt.

De toolkit wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en diverse andere monumenteninstanties. Er is bewust gekozen voor een laagdrempelig en landelijk gebruik van de toolkit. Daarnaast is het de bedoeling dat nieuwe ontwikkelingen, inzichten en ervaringen uit het veld periodiek in de toolkit worden verwerkt.  Voor het actueel houden van de site is een redactiecommissie opgericht met vertegenwoordigers uit provincies, gemeenten, deskundigen uit het veld en de RCE. Het beheer en onderhoud ligt bij OOMAdvies. We staan open voor alle verbetersuggesties die kenbaar gemaakt kunnen worden via de Feed Back button.

Samenstellers
Onderzoek en Ontwikkeling Monumenten (OOMAdvies) heeft zich gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van de ontwikkelingsmogelijkheden van monumentale gebouwen, stedenbouwkundige en landschappelijke structuren. Voor ontwikkelings- en herbestemmingsvraagstukken is het van belang dat de aanwezige cultuurhistorische waarden eenduidig worden gemaakt. OOMAdvies levert hiervoor bouw-, architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek. In aanvulling hierop worden ontwikkelingsanalyses gemaakt waarin de mogelijkheden en beperkingen van het monument zijn vastgelegd. Naast herontwikkelingsvraagstukken heeft OOMAdvies zich gespecialiseerd in de verbetering van de energieprestatie van historische gebouwen en adviseert het bureau in verantwoorde energieduurzame maatregelen.