Infobladen

Handleiding verduurzaming kloostergebouwen

In navolging van een pilotproject met maatwerkadviezen voor zes kloosters heeft OOMAdvies in opdracht van de Provincie Noord-Brabant en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de Handleiding Verduurzaming Kloostergebouwen opgesteld. Hoe kan het kloostergebouw behouden blijven met het aantal zusters en broeders dat hard terug loopt, in een gebouw dat doorgaans beschermd is en vaak te groot en te duur is voor de betreffende congregatie? In de handleiding worden bruikbare verduurzamingstips gegeven van quickwins tot grootschalige maatregelen waarbij ook wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden voor een intensiever gebruik van het gebouw.

Handleiding energie besparen in kerken

Ondanks het grote belang van kerken voor onze gebouwde omgeving vormt de leegloop en dreigende sluiting van kerkgebouwen helaas een trend die al decennialang gaande is. Een goede exploitatie met een aanvullend programma zou dit kunnen tegen gaan maar dan moeten de daaraan gekoppelde stijgende energiekosten wel worden aangepakt. De verduurzaming van kerkgebouwen is een belangrijk middel om de kerken beter toekomstig bestendig te maken. Immers, duurzaamheidsmaatregelen bij gebouwen kunnen zorgen voor lagere beheerkosten. Zo draagt de eigenaar niet alleen bij aan een beter milieu, maar creëert hij/zij, door de verlaging van de energiekosten, ook structureel meer financiële ruimte om zijn monument goed te kunnen onderhouden. Voor de provincie Gelderland en Noord-Holland heeft OOMAdvies een stappenplan opgesteld om kerken te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde energieduurzame maatregelen. Waar begin je? Wie schakel je op welk tijdstip in? Hoe kun je passend bij het gebruik van de kerk, met zo klein mogelijke investeringen significante besparingen realiseren? Wat is de mogelijke besparing en rendement? Het stappenplan helpt kerken op weg om zelfstandig maatregelen te nemen zonder direct een adviseur in te schakelen.