Achtergrond

Om historische bebouwing duurzamer te krijgen zonder verlies van monumentale waarden of technische (gevolg)schade is gezocht naar verantwoorde oplossingen die vanuit het gebouw worden geredeneerd. De praktijk laat zien dat het pakket van maatregelen goed op elkaar moet zijn afgestemd en dat het toepassen van bijvoorbeeld gevelisolatie energetisch weinig effect heeft als er te weinig aan kierdichting wordt gedaan. Het doorvoeren van verantwoorde duurzame maatregelen in historische gebouwen is weliswaar maatwerk maar de problematiek is overwegend vergelijkbaar waardoor in algemene zin oplossingen zijn aan te geven. De oplossingen beslaan zowel bouwkundige maatregelen, installatietechnieken, energieopwekking en gedragsmaatregelen.

De nadruk van de toolkit ligt op de praktische uitvoerbaarheid, via keuzemenu’s komt men snel en eenvoudig bij de gezochte problematiek uit en wordt inzichtelijk welke oplossingen mogelijk zijn bij de desbetreffende situatie. Wanneer een maatregel vanuit monumentaal oogpunt ongeschikt of onwenselijk is, worden alternatieven aangereikt om de duurzame doelstellingen zoveel mogelijk te behalen. Naast basisinformatie wordt ook aanvullende technische informatie verstrekt zoals bijvoorbeeld uitvoeringseisen zodat een eigenaar/gebruiker gerichter op weg wordt geholpen.

De Toolkit geeft in beginsel denkrichtingen en oplossingen aan. Bij de aangedragen oplossingen worden productnamen of gelijkwaardige varianten op een product genoemd en bewust niet de merknamen om het risico tot willekeur te vermijden. Ook zijn er oplossingen die een groot scala aan producten toelaten waarvan de verschillen functioneel gering zijn zoals bij isolatiematerialen (glaswol, steenwol, PUR, Polystyreen, geëxtrudeerd PS, calcium silicaat, etc.). Hier zal in algemeenheid worden gesproken over het type oplossing en in mindere mate een product gerelateerd antwoord worden gegeven.