Wanneer zijn werkzaamheden vergunningplichtig?

De meeste aanpassingen die in de Toolkit worden genoemd zijn vergunningplichtig. Bij werkzaamheden aan het exterieur van een monument zijn alleen gewone onderhoudswerkzaamheden vergunningvrij. Onder dit onderhoud worden werkzaamheden verstaan die bedoeld zijn om te behouden wat er is, zonder wijziging van materiaalsoort, vorm, detaillering, profilering en kleur. Wanneer u inpandig iets wilt veranderen is het van belang om te weten of er monumentale waarden worden aangetast. Het wijzigen van installaties, bijvoorbeeld het vervangen van een ketel of het aanbrengen van radiatorfolie, is vergunningvrij. Zodra er bouwkundige maatregelen worden getroffen, zoals het na-isoleren van daken of gevels, is een vergunning vereist. Zowel bij werkzaamheden aan het interieur of exterieur is het aan te raden om voorafgaand aan de uitvoering contact op te nemen met uw gemeente. Voor meer informatie over vergunningvrije werkzaamheden zie het RCE Informatieblad.