Waarom is er een verschil in aanpak tussen een enkel raam (in een slechte technische staat) en alle ramen (in een slechte technische staat)?

Bij het vervangen van een enkel raam dat in technisch slechte staat verkeert, verlangen monumenteninstanties omwille van de uniformiteit meestal dat wordt aangesloten bij de te handhaven monumentale ramen. Bij het integraal vervangen van ramen vervalt dit argument en geldt hetzelfde uitgangspunt als bij draairamen die van belang zijn voor de beeldkwaliteit, zonder materiële waarde. Vandaar dat een exacte kopie niet als uitgangspunt genomen maar een kopie in beeld.