Is een standaard EPA advies afdoende voor een monument?

In de regel niet. Een reguliere EPA adviseur kijkt alleen naar de maatregelen die getroffen kunnen worden om energie te besparen. Hierbij wordt meestal niet gelet op monumentwaarde of de bouwfysische condities van het gebouw. Bij het doorvoeren van maatregelen bij een monument is het daarom aan te bevelen om een energieadviseur te raadplegen die gespecialiseerd is in historische bebouwing.