Installaties

Met een goede toepassing van installaties kan er efficiënt met energie worden omgesprongen en een hoog rendement worden gehaald. Een goede installatietechniek die is afgestemd op het pand en het gebruik, maakt het mogelijk dat de soms lagere isolatiewaarde van de bouwkundige schil van monumenten gedeeltelijk kan worden gecompenseerd. Naarmate de gebruiksintensiteit en het daaraan gekoppelde energieverbruik van een gebouw hoger is, zijn de investeringen in aanvullende installatietechniek rendabel.

De eerste stap in een goede installatietechniek is een energiezuinig verwarmingssysteem; daarvoor bestaan diverse opties met verschillende warmtebronnen. Ook kan gedacht worden aan Warmte Terugwinsystemen (WTW) die energieverlies voorkomen. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van een gebouw of complex kan ook gedacht worden aan een Gebouw Beheers Systeem (GBS) waarbij o.a. de installaties voor verwarming, ventilatie en eventueel luchtbehandeling aan elkaar worden gekoppeld om zo een efficiënt energieverbruik te bewerkstelligen.

Er is een keuze te maken tussen: