Glas

De detaillering van ramen is sterk bepalend voor de uitstraling van een historisch pand. Nadeel is dat veel oorspronkelijke ramen te rank zijn gedetailleerd voor de plaatsing van dubbel glas. Om HR++ glas te kunnen plaatsen moeten ramen daarom vaak worden vervangen. Dit kan ten koste gaan van historisch waardevolle onderdelen van een gebouw en zodoende is het vervangen van ramen ten alle tijden vergunningsplichtig.

Er bestaan alternatieve beglazingssystemen die wel verenigbaar zijn met de historische detaillering. Ook bestaat de mogelijkheid een voorzetraam-systeem toe te passen. Deze alternatieven verschillen in kosten en in rendement.

Een punt van aandacht bij beglazing is de spiegeling. Het ouderwetse getrokken glas spiegelt veel minder dan het moderne floatglas. Bij dubbel glas is deze spiegeling nog eens hoger door de dubbele breking van het licht (twee ruiten); ook kan modern glas met een ZTA coating (g-factor) een verkleuring geven. Om het monumentale karakter of de beeldkwaliteit van het pand te behouden, wensen monumenteninstanties doorgaans de uitstraling van blank glas.

Het is aan te bevelen om per gevel of pand eenzelfde beglazingssysteem toe te passen zodat de uniformiteit blijft gehandhaafd. Verschillende soorten glas kunnen immers een verschil in spiegeling en kleur opleveren.

De mogelijkheden van de toepassing van isolerende beglazing wordt deels ook bepaald door de mogelijkheden op het gebied van kierdichting; zie hiervoor Kierdichting.