De provincie Noord-Holland stelt voor 2017 € 100.000,- beschikbaar voor onderzoeken naar duurzame benutting van monumenten.

Met de provinciale bijdrage kunnen monument eigenaren bepalen of herbestemming kansrijk is. Met het geld kan een eigenaar nu ook een energiescan laten uitvoeren. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 november 2017 en worden behandeld volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. In totaal is € 100.000,- beschikbaar.

Hier staat meer informatie over de regeling en de voorwaarden.