Warmte Terug Win systemen (WTW)

Met behulp van een warmtewisselaar wordt ‘afvalwarmte’ terug gewonnen van bijvoorbeeld ventilatielucht, douchewater of wasmachines, en hergebruikt.  WTW systemen kunnen op diverse plekken worden toegepast maar is het meest toegepast in combinatie met gebalanceerde ventilatie.  Een grote verliespost van warmte is vaak ventilatie. De warme gebruikte lucht wordt immers vervangen door verse koude lucht. Bij een gebalanceerd ventilatiesysteem wordt de aan- en afvoer van de lucht mechanisch geregeld waarbij de inkomende ventilatielucht wordt verwarmd met de uitgaande lucht. Voor de zomer is wel een zogenaamde bypass aan te bevelen, die voorkomt dat de verse buitenlucht door de af te voeren lucht wordt voorverwarmd. Het is ook van belang dat het ventilatiesysteem regelmatig wordt onderhouden om het binnenklimaat gezond te houden.

Ventilatiesysteem per ruimte

De ventilatie-units worden per ruimte tegen een buitenmuur geplaatst, vaak in combinatie met speciale radiatoren. Naast warmte terugwinning wordt de inkomende lucht direct bijverwarmd. De voorziening vraagt om de plaatsing van in- en uitblaasroosters in de buitengevel. Het plaatsen van deze roosters wordt alleen geaccepteerd  bij gevels zonder beeldkwaliteit en/of monumentale waarden. Een nadeel van het systeem is dat het geluid produceert. Een voordeel is dat er geen luchtkanalen nodig zijn.

Centraal ventilatiesysteem

Bij een centraal systeem vindt de afvoer van de units meestal plaats via het dak. In tegenstelling tot een ventilatiesysteem per ruimte die plaatsing van roosters in de gevels noodzakelijk maakt, is deze oplossing vaak minder hinderlijk zichtbaar. Wel is deze oplossing bij daken die prominent in het zicht liggen, ook minder wenselijk. Het is aan te bevelen om te onderzoeken of de voorziening kan worden opgenomen in bestaande rookkanalen die niet meer in gebruik zijn of in dakvlakken die minder in het zicht liggen. Een nadeel van het systeem is dat er door het hele pand luchtkanalen moeten worden aangebracht terwijl het systeem als voordeel heeft dat het minder geluid produceert dan een unit per ruimte.

Aanwijzingen:

  • Bij beschermde monumenten kunnen nieuwe ventilatiekanalen de aanwezige interieurwaarden aantasten. Monumenteninstanties verlangen dan ook dat een nieuw kanaal geen gevolgen heeft voor het historisch casco of de interieurwaarden.