Tochtportaal

Veel warmteverlies is te voorkomen door het plaatsen van een tochtportaal achter een entreedeur. Bij opening van een buitendeur gaat immers veel warmte verloren en treedt tocht op. Veel monumenten zijn al voorzien van een tochtportaal of hebben in het verleden een tochtportaal gehad. Deze, vaak oudere, tochtportalen vertonen echter vaak naden waardoor in beginsel wel warmteverlies wordt voorkomen maar tocht blijft bestaan. Een verbetering van de kierdichting van het tochtportaal kan dit voorkomen. Bij monumentale gangen kan het toepassen van een tochtportaal onwenselijk zijn. Een alternatief is om het portaal niet op de wanden te laten aansluiten maar gebruik te maken van een los glazen portaal dat alleen op het deurkozijn aansluit.

Aandachtspunt:

  • Het is aan te bevelen het tochtportaal bewust niet te verwarmen en dienst te laten doen als een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR). Dit voorkomt extra energieverlies.