Leidingisolatie

Verwarmingsleidingen lopen vaak via kruipruimten, zolders en andere onverwarmde ruimten. Bij een ongeïsoleerde leiding gaat veel warmte verloren tijdens het transport van het CV-water.  Het na-isoleren van de leiding is een eenvoudig en goedkoop middel om energieverlies te besparen. Er bestaan verschillende mantelbuizen of materialen om leidingen mee te isoleren. Gemiddeld wordt leidingisolatie in minder dan een jaar terug verdiend.

Aandachtspunten:

  • Het isoleren van warmwaterleidingen is sterk af te raden vanwege de kans op besmetting met de  legionella-bacterie. Alleen bij warmwaterleidingen waarin het water constant rondstroomt, zogenaamde circulatieleidingen, is leidingisolatie mogelijk. Deze circulatieleidingen bevinden zich alleen in grotere complexen met een hogere warm water vraag zoals hotels.
  • Het isolatiemateriaal moet strak om de leidingen zitten, zodat er geen lucht kan circuleren tussen het isolatiemateriaal en de leiding. Vooral bij verticaal lopende leidingen leidt dit tot warmteverlies.