Gebouw Beheer systemen (GBS)

Voor omvangrijke gebouwen met een hoge gebruiksintensiteit, hogere comforteisen en/of eisen aan het binnenklimaat, kan een Gebouw Beheers Systeem (GBS) diverse voordelen bieden. Bij een GBS worden de installaties (verwarming en ventilatie) centraal aangestuurd. Een GBS is een instrument dat een zo optimaal mogelijk binnenklimaat nastreeft en zorgt voor een goede afstemming van de energievraag en het energieverbruik.

Naast het verlagen van de energievraag is met dit systeem het binnenklimaat beter constant te houden waardoor betere condities worden gecreëerd voor bijvoorbeeld monumentale interieurs of onderdelen. Het aanbrengen van een GBS vraagt wel om een aanzienlijke investering waardoor het alleen rendabel is voor intensief gebruikte, grotere gebouwen..

Een voordeel is dat een GBS niet alleen de installaties regelt en op elkaar afstemt, maar ook alarmeert bij storingen en het de mogelijkheid biedt om het systeem op afstand te sturen. Daarnaast geeft het GBS voortdurend informatie over o.a. de luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid in het gebouw. Deze gegevens kunnen nuttig zijn voor een verdere optimalisatie van het binnenklimaat.

Aandachtspunten:

  • Klimaatinstallaties zijn in de regel omvangrijk en vragen om diverse leidingen, kanalen en beluchtingsroosters die ten koste kunnen gaan van monumentale waarden en de visuele gaafheid. Vaak zijn er ook installaties op het dak noodzakelijk die hinderlijk zichtbaar kunnen zijn. Soms zijn de installaties op zolders onder te brengen, hoewel daarvoor weer ventilatieroosters noodzakelijk zijn die mogelijk het beeld van het monument kunnen verstoren.
  • Grotere installaties hebben een aanzienlijk gewicht en kunnen daarom vaak niet zonder een constructieve verstijving op platte daken of zolders worden geplaatst.
  • Voor een klimaatinstallatie moet het gebouw een zekere mate van kierdichting hebben; zie kierdichting en tochtwering. Als de kierdichting onvoldoende is, is het effect van een klimaatinstallatie beperkt en is het systeem moeilijk in te regelen. Ook dienen bestaande natuurlijke ventilatieopeningen te worden gedicht aangezien de aan- en afvoer van lucht centraal is geregeld.