Biomassa

Een verwarmingssysteem dat gebruik maakt van biomassa is een pellet- of houtbrander. Een pelletbrander is een CV ketel die pellets van houtafval als brandstof gebruikt. De systemen heten CO2 neutraal te zijn. Bij verbranding van het hout komt dezelfde hoeveelheid CO2 vrij als wanneer het hout op natuurlijke wijze afbreekt.

Omdat een hout aangestuurde CV ketel in één keer veel energie produceert, wordt aan de CV een groot buffervat gekoppeld om de warmte op te slaan. Ook kan aan een dergelijke CV ketel de warmwatervoorziening worden gekoppeld door een spiraal te plaatsen in het buffervat die de warmwaterboiler voedt.

Het nadeel van een hout aangestuurde CV ketel is dat de asla met enige regelmaat moet worden geleegd. De pellets kunnen in zakken worden geleverd maar het is ook mogelijk een meer omvangrijke opslag of silo door een silovrachtwagen te laten vullen. Afhankelijk van de grootte van de pelletlader moet de lader ca. 1 keer per maand worden bijgevuld.

Aandachtspunten:

  • Wanneer een gebruiker de beschikking heeft over een grotere partij brandhout kan tevens gedacht worden aan de toepassing van een pelletbrander met een stukhoutlader. Deze ketel heeft een lade voor stukhout waarbij het systeem afhankelijk van het stookgedrag en de capaciteit van de ketel, iedere 24 tot 36 uur moet worden gevuld. Wanneer het stukhout op is, schakelt de installatie volautomatisch over op houtpellets.
  • Wat betreft de hoeveelheid energie die verkregen wordt bij de verbranding staat 1 kuub gas ongeveer gelijk aan 1,7 kilo pellets. Pellets kosten ca. € 0,28/ kg. Het prijspeil voor gas is € 0,65/m³. Dit maakt dat het equivalent van pellets ten opzichte van 1 kuub gas € 0,48 kost en goedkoper is.
  • De systemen zijn relatief duurzaam (20 tot 30 jaar) en zijn zeer geschikt voor het verwarmen van grotere objecten zoals landhuizen en boerderijen die de wat omvangrijkere installaties kunnen herbergen