Ventilatoren in gevels

Voor de mechanische ventilatie via de gevel is een gemetselde ventilatievoorziening te beperkt voor de noodzakelijke luchtaanvoercapaciteit zodat vaak een rooster moet worden toegepast. Roosters zijn echter detonerende elementen waardoor ze doorgaans alleen mogen worden toegepast bij gevels zonder beeldkwaliteit en/of monumentale waarden.