Gespoten isolatie systemen

Bij een werkruimte van 50 cm of meer kan aan de onderzijde tegen de vloer een isolatiemateriaal worden gespoten dat zich tegen de vloer hecht en uithard.  Het meest toegepast is polyurethaan ofwel PUR. Een voordeel is dat de hele vloer naadloos is geïsoleerd maar een groot nadeel is dat het weer moeilijk te verwijderen is en een minder milieuvriendelijk product betreft waarbij tijdens het uitharden schadelijke gassen kunnen vrijkomen. Bij houten vloeren moet het isolatiemateriaal een ademend systeem te zijn in verband met de eventuele aanwezigheid of toepassing van een dampdichte vloerafwerking. Polyurethaan is dampwerend en daarom niet geschikt voor houten vloeren.

Aandachtspunten:

  • Bij kelders of souterrains van beschermde monumenten met een monumentale balklaag of troggewelven wordt een gespoten isolatie doorgaans niet toegestaan.
  • De ruimte onder het isolatiemateriaal moet goed worden geventileerd met buitenlucht.
  • Bij kruipruimten met een hoge vochtbelasting is het aan te bevelen om een vochtregulerende bodembedekking aan te brengen zoals schelpen, kleikorrels of een bodemafdekker in de vorm van bijvoorbeeld een folie.