Ventilatie via dak

Natuurlijke ventilatie via het dak is vaak te realiseren door een ventilatievoorziening aan te brengen in een leidingschacht of via een rookkanaal dat niet meer in gebruik is.

Voor zolders kan in het dakbeschot een ventilatierooster worden aangebracht; bij een pannendak kan dit door middel van een ventilatiepan. Bij leien daken kan gedacht worden aan een zogenaamde monnikskap. Een andere optie is een ventilatiekanaal door het dak aan te leggen. Bij daken die prominent in het zicht liggen, is deze laatste oplossing echter minder wenselijk.