Gevels met beperkte of geen monumentale waarden

Wanneer een gevel geen hoge materiële waarde vertegenwoordigt en het belang voor de beeldkwaliteit minder hoog is kan aan de buitenzijde van de gevel een gemetselde rooster worden aangebracht d.m.v. het plaatsen van verticale bakstenen met daartussen open stootvoegen; aan de binnenzijde kan een rooster worden geplaatst.

Bij negentiende-eeuwse en vroeg twintigste-eeuwse panden kunnen gietijzeren ronde roosters voor een geboord ventilatiekanaal, bijvoorbeeld ter hoogte van de vloerconstructie, een bevredigende oplossing bieden. Aan dergelijke kanalen zijn vaak eenvoudig suskasten te koppelen.

Wanneer een gevel niet monumentaal is en niet van belang voor de beeldkwaliteit kunnen zonder problemen ventilatieroosters in de gevel worden aangebracht.