Decentrale ventilatiesystemen

Ventilatie-units kunnen per ruimte tegen een buitenmuur worden geplaatst, vaak in combinatie met speciale radiatoren. Naast warmteterugwinning wordt de inkomende lucht direct bijverwarmd. De voorziening vraagt om in- en uitblaasroosters in de buitengevel. Aangezien roosters detonerende elementen zijn staan monumenteninstanties ze meestal alleen toe bij gevels zonder beeldkwaliteit en/of monumentale waarden.

Een nadeel van het systeem is dat het geluid produceert. Een voordeel is dat er geen luchtkanalen nodig zijn.