Gevel met hoge monumentale waarden

Bij dit soort gevels kan de waarde zowel in het beeld als in het materiaal liggen. Het aanbrengen van ventilatievoorzieningen in monumentale gevels wordt door monumenteninstanties doorgaans niet toegestaan. De ventilatie dient op een andere manier tot stand te komen.

Klik hier voor andere opties

Deur van belang voor de beeldkwaliteit

Bij deuren die van belang zijn voor de beeldkwaliteit is het mogelijk om in de bovendorpel een bescheiden sleuf met een welkapje en een rooster aan de binnenzijde aan te brengen. Eventueel kan ook een bescheiden rooster (mits niet hinderlijk zichtbaar) in de onderzijde van de deur worden aangebracht.

Deur met monumentale waarden

Het aanbrengen van een ventilatievoorziening in een monumentale deur wordt door monumenteninstanties doorgaans niet toegestaan. De ventilatie dient op een andere manier tot stand te komen.

Klik hier voor andere opties

Ventilatie bij voorzetramen

Bij de toepassing van een voorzetraam kan de ventilatie in de regel niet via het raam plaats vinden. Bij ventilatie kan immers warme binnenlucht infiltreren waardoor condensvorming kan optreden in de ruimte tussen het oorspronkelijke buitenraam en het binnenvoorzetraam. De ventilatie zal plaats moeten vinden via ventilatiekanalen of muurventilatieroosters.

Klik hier voor andere opties.

Ventilatie bij stalen ramen van belang voor de beeldkwaliteit

Bij stalen ramen van belang voor de beeldkwaliteit wordt het aanbrengen van ventilatieroosters in de glassponning door monumenteninstanties doorgaans niet toegestaan. Er bestaan geen andere mogelijkheden om een ventilatievoorziening aan te brengen. De ventilatie dient op een andere manier tot stand te komen.

Klik hier voor andere opties.

Ventilatie bij stalen ramen met monumentale waarden

Het aanbrengen van ventilatieroosters in de glassponning van monumentale stalen raam wordt door monumenteninstanties doorgaans niet toegestaan. Er bestaan geen andere mogelijkheden om een ventilatievoorziening aan te brengen. De ventilatie dient op een andere manier tot stand te komen.

Klik hier voor andere opties.