Begane grondvloer van boven af isoleren

Wanneer van bovenaf wordt geïsoleerd, worden op de bestaande vloer isolatieplaten aangebracht met daarop de afwerkvloer. De isolatieplaten dienen een grote drukvastheid te hebben. De ruimte onder de vloer moet goed geventileerd worden met buitenlucht.

Omdat het vloerpakket dikker wordt kan het zijn dat deuren moeten worden ingekort of dat de deurkozijnen hoger moeten worden geplaatst. Er kunnen eventueel ook aansluitingsproblemen ontstaan bij lambriseringen etc. Daarnaast moet rekening gehouden worden dat de aantrede bij een trap naar de verdieping lager wordt en dat de eerste trede van een trap naar een kelder hoger wordt. Ook kunnen bij deze aanpak eventueel aanwezige bijzondere vloeren zoals parket of een terrazzovloer onder de geïsoleerde vloer verdwijnen.

Aandachtspunten:

  • Wanneer bij beschermde monumenten monumentale binnenkozijnen, deuren of en-suite-deuren moeten worden aangepast of verplaatst en/of er bijzondere vloeren aanwezig zijn, is het aanbrengen van vloerisolatie van bovenaf in de regel niet toegestaan.
  • Er bestaan dunne isolatieplaten die een redelijke isolatiewaarde geven waardoor de vloerdikte beperkt blijft, bijvoorbeeld PIR platen met een dikte van 20 mm en een RC waarde van ca. 1,0 m²K/W. Ook zijn er zogenaamde vacuüm platen die met 20 mm zelfs een RC waarde van 2,8 m²K/W halen. Deze laatsten zijn echter ca. 10 maal zo duur als reguliere platen.
  • Bij steenachtige vloeren zonder kruipruimte of kelder (zoals bijvoorbeeld bij souterrainvloeren) kan na-isolatie van de vloer tot een toename van het vochtgehalte bij de wanden leiden waardoor schimmelvorming kan optreden bij de plint. Om dit te voorkomen moet het isolatiemateriaal worden doorgezet tot boven het maaiveldniveau.
  • Er zijn systemen in de handel die gebruik maken van kleikorrels, bedoeld voor het egaliseren van scheve vloeren. Een bijkomende eigenschap van deze kleikorrels is dat ze isoleren. Wanneer een vloer geëgaliseerd moet worden, kan een dergelijk systeem bijdragen aan de isolatiewaarde. Dit geldt overigens niet voor egaliserende gietvloeren.
  • De afwerkvloeren moeten vaak vrij gehouden worden van de wand zodat de vloer nog kan ‘werken’. De naden die hierdoor ontstaan bij bijvoorbeeld houten vloeren moeten vervolgens wel worden gedicht om kou te voorkomen. Zie Naden bij vloeren